XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 9947.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-10-01 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91214/17/283]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
419 922

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji zarządzających prawami własności intelektualnej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 77.40.Z (Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim).

Liczba rekordów:
689

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINTER EUROPOL SPÓŁKA AKCYJNA
3.Numer PESEL lub numer REGON001391853

WYKREŚLIĆ

4.Numer KRS0000492666

WPISAĆ

4.Numer KRS0000674460

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIK - SPÓŁKA INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO WSPÓLNIKA, TJ. INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ORAZ INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SAMODZIELNIE. INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: (I) WOJCIECH ŚMIECHOWSKI - PREZES ZARZĄDU, (II) PETER MITSCH - CZŁONEK ZARZĄDU, (III) BARTHOLOMEUS T’SEYEN - CZŁONEK ZARZĄDU. INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKĘ INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: (I) WOJCIECH ŚMIECHOWSKI - PREZES ZARZĄDU, (II) PETER MITSCH - CZŁONEK ZARZĄDU, (III) BARTHOLOMEUS T’SEYEN - CZŁONEK ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINTER EUROPOL SPÓŁKA AKCYJNA
3.Numer PESEL lub numer REGON001391853

WYKREŚLIĆ

4.Numer KRS0000492666

WPISAĆ

4.Numer KRS0000674460