XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 9988.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-23 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/91005/17/161]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
27 135

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
420 124

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JÓZEFA LEWARTOWSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 95 kod pocztowy 00-190 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki26.10.2017 R., REP. A NR 3095/2017, NOTARIUSZ MONIKA SZULADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, ZMIANA: § 8 UST. 1, UST. 3, § 9 UST, 1, § 10 UST. 1

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZERWIŃSKI
2.ImionaPAWEŁ JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego32700,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego17700,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMŁYŃCZAK
2.ImionaRADOSŁAW JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego27000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego12000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYBYLSKI
2.ImionaRAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego27.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego27.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYBYLSKA
2.ImionaANNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego32.700,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego32.700,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA. BADŻ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ "LANDLORDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. TJ. PAWEŁ JANUSZ CZERWIŃSKI - PREZES ZARZĄDU I RADOSŁAW JAN MŁYŃCZAK - WICEPREZES ZARZĄDU

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI "LANDLORDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. TJ. RAFAŁ PRZYBYLSKI - PREZES ZARZĄDU I ANNA MARIA PRZYBYLSKA - CZŁONEK ZARZĄDU