XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 9999.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-08-30 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47374/17/701]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Radom

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Radom (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
25 570

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
30 301

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.09.2017 R., REP. A NR 6156/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA JAŻDŻYK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU. ZMIANA § 6, § 7 UST. 1, § 11 UMOWY SPÓŁKI. 22.09.2017 R., REP. A NR 6371/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA JAŻDŻYK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU. ZMIANA § 6, § 7 UST. 1, § 11 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIELNICZUK
2.ImionaMACIEJ MIROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej3.005.943,36 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego3.005.943,36 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego3.005.943,36 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK