I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20408.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-09-28 r.
[BMSiG-19936/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
420 777

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 705

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Global Swan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 12/428 ("Spółka"), informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 16 września 2016 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji.

W związku z tym wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności na adres siedziby Spółki podany powyżej, w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia.