I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20408.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-09-28 r.
[BMSiG-19936/2018]

Likwidator Global Swan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 12/428 ("Spółka"), informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 16 września 2016 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z tym wzywa się wszystkich wierzycieli,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!