I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20409.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-04-22 r.
[BMSiG-19875/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 023 101

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 510

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Kalinos sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-582), Al. Szucha 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000354772 (Spółka), zawiadamia, że na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 8.05.2018 r. postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.