Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20419.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-10-08 r.
[BMSiG-19929/2018]

Likwidator spółki Szpital Powiatowy w Głubczycach Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Głubczycach zawiadamia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji z dniem 27.04.2018 r. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!