Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20429.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-08-31 r.
[BMSiG-19748/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa podlaskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podlaskim.

Liczba rekordów:
193 145

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 14, KRS nr 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA BiaVita Polska S.A. na 11 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!