Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20432.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-11 r.
[BMSiG-19992/2018]

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Firanek i Koronek "FAKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 czerwca 2018 r., o godzinie 1500, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Kaczeńcowej 25....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!