Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20433.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-07-30 r.
[BMSiG-19921/2018]

Zarząd Multi-Monety.pl SA, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu, informuje, iż dnia 15.06.2018 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Piecyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!