Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20438.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-14 r.
[BMSiG-19908/2018]

Na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zarząd Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") pod numerem 303652 ("RSA") po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w podziale, który zostanie przeprowadzony na podstawie art....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!