III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20452.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GU 454/17 of, VIII GUp 76/18 of
[BMSiG-19933/2018]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 kwietnia 2018 r., o sygn. akt VIII GU 454/17 of, ogłosił upadłość Katarzyny Hermanowicz, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej we Wrocławiu, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!