III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20460.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 371/17, V GUp 54/18
[BMSiG-19995/2018]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie V GU 371/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Stanisława Nowaczyka, zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 87-100 Toruń, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!