III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20464.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GUp 80/18
[BMSiG-20010/2018]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Tomasza Pośpiecha, numer PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!