III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20469.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 57/18, XII GUp 52/18
[BMSiG-19795/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 maja 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marianny Teresy Strojnej, zamieszkałej: al. Wyzwolenia 44/15, 70-531 Szczecin, PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod sygn. akt...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!