III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 20491.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 711/17
[BMSiG-19979/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi w dniu 16 kwietnia 2018 r. listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Kozłowskiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt X GUp 711/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!