III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 20503.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 778/17
[BMSiG-20003/2018]

TREŚĆ OGŁOSZENIA Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Michała Rzeppka, (PESEL: (informacja ukryta) ), zamieszkałego przy (informacja ukryta) m. 9, 00-721 Warszawa, jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i w dniu 12 kwietnia 2018 roku złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!