III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 20526.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 89/17/12
[BMSiG-19771/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Klaudiusza Leszczynieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , prowadzonym pod sygn. akt X GUp 89/17/12 zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!