IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 20585.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-06-06 r., sygnatura akt: VII Ns-Rej. KRS 4510/18/135
[BMSiG-19774/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
266 309

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów meblowych i oświetleniowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.59.Z (Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
9 310

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 687) postępowania o rozwiązanie spółki EU STUDIO LAMP DOUEIK I JANSSEN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Toruniu (KRS numer 235541; sygn. TO.VII Ns-Rej. KRS 4510/18/135, ostatni ujawniony w Rejestrze adres: ul. Rynek Staromiejski 36/38 lok. III p., 87-100 Toruń) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt TO. VII Ns-Rej. KRS 4510/18/135 w sprawie z urzędu przy udziale: EU STUDIO LAMP DOUEIK I JANSSEN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Toruniu.