IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 20614.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-12-09 r., sygnatura akt: XIII Ns-Rej. KRS 16463/17/988
[BMSiG-19937/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Zamość

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Zamość (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
10 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza projektantów mody, grafiki, wzornictwa przemysłowego i dekoratorów wnętrz

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 74.10.Z (Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania).

Liczba rekordów:
13 228

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi postępowanie o rozwiązanie spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE "PIT-STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS nr 0000246346, ostatni ujawniony w Rejestrze adres: Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku ustalenia, że zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela, sąd rejestrowy umorzy postępowanie (art. 25d ust. 3 ustawy o KRS).