V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 20643.
Powód Fundacja Promesa w likwidacji w Gdyni
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 1505/15
[BMSiG-19925/2018]

Sygn. akt XVII AmC 1505/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSO Małgorzata Perdion-Kalicka, protokolant - st. sekr. sądowy Jadwiga Skrzyńska, po rozpoznaniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!