V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 20644.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 1782/16
[BMSiG-19930/2018]

Sygn. akt XVII AmC 1782/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński Protokolant: stażysta Wioleta Donoch, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Daniela...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!