XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 122202.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-05-10 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10577/18/591]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
37 040

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu żnińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie żnińskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
8 619

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 369668479 NIP 8842791213
3.Firma, pod którą spółka działaŚWIDNICKA FABRYKA LIN I DRUTU LINOSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA
2.Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica UL. INŻYNIERSKA nr domu 8 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.02.2018 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REPERTORIUM A NUMR 1494/2018.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMADEJ
2.ImionaANRZEJ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPLAZA
2.ImionaMAREK ZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaIVLIEV
2.ImionaVALENTY Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLEKSIYENKO
2.ImionaANDRIY Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO PODPISU POD ZOBOWIĄZANIAMI NIE PRZEKRACZAJĄCYMI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYSTĘPOWANIA WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, - DO REALIZACJI ZADAŃ SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ DO ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ BEZ OGRANICZEŃ.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPLAZA
2.ImionaMAREK ZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPLAZA
2.ImionaWOJCIECH MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMADEJ
2.ImionaALBERT PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLEKSIYENKO
2.ImionaANDRIY Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN