XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 122261.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-15 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9561/18/496]

W dniu 2018.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki23.04.2018R., REP. A NR 3030/2018, NOTARIUSZ EDYTA STELMASZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE - ZMIENIONO §13 UMOWY SPÓŁKI