XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

c) Spółki partnerskie

Pozycja 122274.
SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-08-01 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3975/18/399]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu żywieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie żywieckim (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
20 804

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 651

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaRKBW KRUSZYŃSKI BUŁKA WOJCIUCH KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaRKW KRUSZYŃSKI WOJCIUCH KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUCHWAŁA NR 1 PARTNERÓW SPÓŁKI RKBW KRUSZYŃSKI BUŁKA WOJCIUCH KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA Z DNIA 5 KWIETNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ ZMIENIONO: § 2 UST. 1, UST. 2, UST. 4; § 3 UST. 1; § 4 UST. 1.

Rubryka 7. Dane partnerów

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoBUŁKA
2.ImionaMARCELA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUŁKA
2.ImionaMARCELA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)