Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 122295.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-18 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6670/18/304]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.01.2018R., REP.A NR 306/2018, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.BAGNO NR 2 LOK.194, ZMIENIONO: §4 UST.1,2 ORAZ 5 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Numer PESEL lub numer REGON002027180

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej5.734.200,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej3.834.200,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego5.734.200,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego3.834.200,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.900.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON369056434
4.Numer KRS0000710759 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.900.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1.900.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.900.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

WPISAĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

WPISAĆ

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z USŁUGOWE PROWADZONIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DORADZTWO PODATKOWE

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z PROWADZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB LIKWIDACYJNEGO

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA LUB SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z WYKONYWANIE EKSPERTYZ LUB OPINII EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z ŚWIADCZENIE USŁUG ATESTACYJNYCH, DORADZTWA LUB ZARZĄDZANIA, WYMAGAJĄCYCH POSIADANIA WIEDZY Z DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI LUB REZWIZJI FINANSOWEJ

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWIDZIANYCH STANDARDAMI REWIZJI FINANSOWEJ, A TAKŻE INNYCH USŁUG ZASTRZEŻONYCH DO WYKONYWANIA PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW