Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 122308.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-25 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5999/18/787]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie pomorskim.

Liczba rekordów:
324 808

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 20.02.2018R., SPORZĄDZONY PRZEZ: NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PRUSA 2, 60-819 POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 724/2018, - ZMIENIONO PAR.5 UMOWY SPÓŁKI - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOLIPOL PRODUKTIONS VERWALTUNGS GMBH

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ 4.000.000,00 EUR (TJ. W PRZELICZENIU PO KURSIE Z DNIA 19.02.2018 ROKU 16.586.800,00 ZŁ) AKTUALNA WARTOŚĆ ŁĄCZNA: 16.686.800,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego4.000.000,00 EURO, KTÓRY ZGODNIE ZE ŚREDNIM KURSEM OGŁOSZONYM PRZEZ NBP W DNIU 19.02.2018 (WYNOSZĄCYM 1 EURO = 4,467 PLN) WYNOSI 16.586.800,00 ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE