Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2173.
KRS 0000628717, REGON 364964240, NIP 6342868868
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-07-18 r.
[BMSiG-1752/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Strefa Zwierzaka sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą: STREFA ZWIERZAKA Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach dnia 5.11.2018 r., postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty nin. ogłoszenia na adres siedziby Spółki: 40-719 Katowice, (informacja...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!