Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30651.
KRS 0000188320, REGON 277646291, NIP 6332059222
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-01-15 r.
[BMSiG-30405/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Felix" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "FELIX" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (KRS nr 0000188320) z dnia 5 czerwca 2019 r. o rozwiązaniu Spółki oraz otwarciem z tym dniem jej likwidacji, likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!