Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30659.
KRS 0000441769, REGON 101527249, NIP 7712877051
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-12-31 r.
[BMSiG-30493/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Hanpol sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki HANPOL Sp. z o.o. w likwidacji (KRS 0000441769) z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, informuje o otwarciu likwidacji Spółki z dniem 29.04.2019 r. i wzywa wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem: (informacja ukryta), 97-300 Piotrków...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!