Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30672.
KRS 0000193098, REGON 092586534, NIP 5542400520
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-04 r.
[BMSiG-30356/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Stomatologiczne "Maxi-Dent" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Stomatologiczne "MAXI-DENT" Sp. z o.o. w likwidacji w Bydgoszczy, (informacja ukryta), 85-796 Bydgoszcz, KRS 0000193098, podaje, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.12.2018 r. rozwiązano Spółkę. W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Spółki do...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!