III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30808.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 75/18 "of"
[BMSiG-30540/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Mirosława Chodurskiego (sygn. akt IX GUp 75/18 "of"), syndyk masy upadłości Mirosława Chodurskiego ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w miejscowości Pukarzów, gmina Łaszczów, obejmujących działki ewidencyjne nr 71/11, 71/15, 71/16, 237/11, 237/20 i 813 o łącznej powierzchni 2,31 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr ZA1T/00036113/8, dla działek nr ewid. 71/11, 71/15, 71/16, 237/11, 237/20, 813 - za cenę wywoławczą 75.902,25zł.

Szczegółowy opis nieruchomości i wyceny oraz Regulamin Przetargu znajduje się na stronie www.clickweb1657498.home.pl.