III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30816.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-18 r., sygnatura akt: VI GU 297/19
[BMSiG-30297/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Niniejszym zawiadamia się, iż postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r., wydanym w sprawie VI GU 297/19, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, zabezpieczył majątek dłużnika Polska Flota sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000586273) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Zygmunta Farugi, posiadającego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!