XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 379324.
KRS 0000239807, REGON 280044724, NIP 7393501575
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2005-08-23 r.
[RDF/118257/19/951]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Tewes-Klima K. Skowroński sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.06.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018