I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 31198.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-12-18 r.
[BMSiG-31036/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 359

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów odzieżowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
38 609

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki Éminence Grise Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że dnia 25.02.2019 r. NZW podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki oraz jej likwidacji i wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres Spółki: ul. Erazma Ciołka 12 lok. 428, 01-402...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!