I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 31208.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-05 r.
[BMSiG-31123/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wypożyczalni maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 77.33.Z (Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery).

Liczba rekordów:
348

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza brokerów informacji

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 63.99.Z (Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana).

Liczba rekordów:
2 242

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Ośrodek Maszynowy"’ Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, 16-200, ul. Kunawina 66, zawiadamia, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 28.02.2002 r. zadecydowano o rozwiązaniu Spółki i otwarciu w tym celu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, aby w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!