I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 31210.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-12-27 r.
[BMSiG-31040/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu kolbuszowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie kolbuszowskim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
11 258

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa lubuskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubuskim.

Liczba rekordów:
135 906

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki ROTOSET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (dalej: "Spółka") z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 270218, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 31 maja 2019 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Likwidator Spółki niniejszym wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy licząc od dnia niniejszego ogłoszenia.
Wierzytelności należy zgłaszać na adres: ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin.