III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 31360.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 477/17
[BMSiG-30915/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowił zmienić punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt XII GU 477/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani.