V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 31482.
SĄD REJONOWY W RACIBORZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 110/19
[BMSiG-31015/2019]

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 110/19 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Amandowie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej złożonej z działek o nr 17/13 i 108/4 o łącznej powierzchni 5,0000 ha położonej w Amandowie (powiat raciborski), dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!