V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 31483.
SĄD REJONOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1033/18
[BMSiG-31059/2019]

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej pod sygn. akt I Ns 1033/18 toczy się sprawa z wniosku Stanisława Ziętek przy udziale Katarzyny Tokarek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 3124 o powierzchni 0,0132 ha, arkusz mapy 23, obręb ewidencyjny 0001 Sławków, położonej w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!