Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 2766.
KRS 0000394164, REGON 144691350, NIP 5272664225
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-08-29 r.
[BMSiG-2197/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: GK Capital SA S.K.A. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 7.12.2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki EP Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z powyższym, Likwidator Spółki wzywa jej wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności na adres Spółki: Ordona 1a, 01-237...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!