Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2779.
KRS 0000201894, REGON 300272870, NIP 7772906661
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-30 r.
[BMSiG-2106/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Centrum Logistyczno Inwestycyjno Doradcze sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki pod firmą: CENTRUM LOGISTYCZNO INWESTYCYJNO DORADCZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka) ogłasza, iż dnia 26.11.2018 r., na podstawie art. 270 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!