I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2792.
KRS 0000172441, REGON 017170364, NIP 9521858351
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-08 r.
[BMSiG-2297/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Avet Information and Network Security sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Avet Information And Network Security Sp. z o.o. (NR KRS 0000172441) informuje, że w dniu 21.12.2018 r. podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000 PLN. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich sprzeciwów jeśli nie zgadzają się na obniżenie w terminie 3 miesięcy od daty...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!