Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 2810.
KRS 0000051491, REGON 430459300, NIP 7150200738
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-10 r.
[BMSiG-2101/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku przy (informacja ukryta), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 13 lutego 2019 roku, na godzinę 1200, w Warszawie przy (informacja ukryta), Nadzwyczajne Walne...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!