Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 27336.
KRS 0000278197, REGON 300550429, NIP 7781444421
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-04-11 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33037/18/29]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Avantgarde Film Studio sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLISIECKI
2.ImionaMARIUSZ MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJUREK
2.ImionaJACEK WIESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE