Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34669.
KRS 0000185170, REGON 830327684, NIP 8660001369
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-29 r.
[BMSiG-34494/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA sprawozdanie finansowe

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170. Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru 29.12.2003 r.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z siedzibą w Grzybowie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. dokonał przydziału 179 153 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 zł każda, oferowanych w ramach subskrypcji zamkniętej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 15 kwietnia 2019 r.