III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 36212.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 124/19
[BMSiG-35995/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU 124/19) na podstawie przepisów ustawy prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2016 r. zabezpieczył majątek dłużnika Tomasza Bistroń prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU PROFIT Tomasz Bistroń oraz jako wspólnik spółki cywilnej Apteka BISTROŃ S.C. Ewa Bistroń, Tomasz Bistroń, przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tadeusza Grabowskiego (licencja nr 65).