Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 36221.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 8/19
[BMSiG-36000/2019]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pac - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 66-002 Zielona Góra, numer PESEL (informacja ukryta) , Jana Pac - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 66-002 Zielona Góra, numer PESEL (informacja ukryta) (V GUp 8/19) toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi Księgę Wieczystą KW nr ZG1E/00048388/7, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.