III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 36221.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 8/19
[BMSiG-36000/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pac - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 66-002 Zielona Góra, numer PESEL (informacja ukryta) , Jana Pac - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 66-002 Zielona Góra, numer PESEL (informacja ukryta) (V GUp 8/19) toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi Księgę Wieczystą KW nr ZG1E/00048388/7, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.