XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 631561.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-07-05 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/7673/19/581]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - Kielce

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kielce (woj. świętokrzyskie).

Liczba rekordów:
29 856

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów maszyn i sprzętu biurowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 28.23.Z (Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych).

Liczba rekordów:
78

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.07.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
3.Firma, pod którą spółka działaBUD-BET ANDRZEJ KOPIEC, BOGDAN GRYCHNIK SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI
2.Adresmiejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. CISOWA nr domu 7 kod pocztowy 44-300 poczta WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.05.2019 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ BUD-BET ANDRZEJ KOPIEC, BOGDAN GRYCHNIK W SPÓŁKĘ JAWNĄ BUD-BET ANDZREJ KOPIEC, BOGDAN GRYCHNIK SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART. 26 §4 KSH KSH UCHWAŁA Z DNIA 15 CZERWCA 2019 R. WSPÓLNIKÓW BUD-BET ANDRZEJ KOPIEC, BOGDAN GRYCHNIK SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 §4 KSH KSH WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: - ANDRZEJ KOPIEC: NIP 6471488553, REGON 277710385 - BOGDAN GRUCHNIK: NIP 6471518030, REGON 242863699

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaBUD-BET S.C. ANDRZEJ KOPIEC, BOGDAN GRYCHNIK,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS
5.Numer REGON277954911
6.Numer NIP6472293923

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRYCHNIK
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOPIEC
2.ImionaANDRZEJ HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOPIEC
2.ImionaANDRZEJ HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRYCHNIK
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA