I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 41895.
[BMSiG-41833/2019]

Prezes zarządu ETOH PM Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Borku Strzelińskim, przy ulicy Oławskiej 18, informuje, że w związku ze sporządzeniem aneksu do umowy spółki z dnia 15.04.2019 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przez notariusza Pawła Kubal, z Repertorium A numer 1928/2019, nastąpi obniżenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!