I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 41902.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-13 r.
[BMSiG-42047/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
140 359

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza biur inżynierskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 71.12.Z (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne).

Liczba rekordów:
56 127

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator spółki Introinstal Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Miłkowskiego 11/5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000699183 ("Spółka") zawiadamia, że zgromadzenie wspólników Spółki w dniu 29.07.2019 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia na adres siedziby Spółki.